Cuprabalu Z 1kg

17,20 KM

Cuprabalu Z 1kg

Cuprablau-Z je preventivni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti u vinogradarstvu, voćarstvu, ratarstvu i povrćarstvu

Opis

Cuprabalu Z 1kg

Cuprablau-Z je preventivni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti u vinogradarstvu, voćarstvu, ratarstvu i povrćarstvu

Aktivna materija:
350 g/kg bakarnih jona iz dvojne soli bakar -hidroksida i kalcijum hlorida + 20 g/kg cinksulfida (sinergist)
Formulacija:
WP – kvašjivi prašak
Karenca:
28 dana – vinova loza
MBT:
4 u zasadu vinove loze

PRIMJENA:

Vinova loza

– plamenjača (Plasmopara viticola)
Primjena: Od kretanja vegetacije do cvatnje i nakon cvatnje.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: 300 g u 100 l vode, tj. 30 g u 10 l vode.
– crvena palež (Pseudopeziza tracheiphila)
Primjena: Od kretanja vegetacije do cvatnje i nakon cvatnje.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: 300 g u 100 l vode, tj. 30 g u 10 l vode.
– crna trulež (Guignardia bidwellii)
Primjena: Od kretanja vegetacije do cvatnje i nakon cvatnje.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: 300 g u 100 l vode, tj. 30 g u 10 l vode.
– crna pjegavost rozgve (Phomopsis viticola)
Primjena: Pred kretanje vegetacije u koncentraciji od 1 % i u koncentraciji 0,30-0,35% u kretanju vegetacije.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

Jabuka

– krastavost (Venturia inaequalis)
Primjena: U vrijeme mirovanja vegetacije u koncentraciji od 0,8%, od kretanja vegetacije do fenofaze “mišje uši” u koncentraciji od 0,5% i od fenofaze “mišje uši” do fenofaze “ružičasti pup” u koncentraciji od 0,3%.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: 800 g u 100 l vode, 500 g u 100 l vode, 300 g u 100 l vode.
– bakterijska palež (Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.)
Primjena: U početku cvatnje do precvjetavanja jabuke u razmacima po 7 dana (0,6%) ili u tank miksu s ALIETTE-om(0,03%).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: 60 g u 100 l vode, 30 g u 100 l vode.

Kruška

– krastavost (Venturia pyrina)
Primjena: U vrijeme mirovanja vegetacije u koncentraciji od 0,8%, od kretanja vegetacije do fenofaze “mišje uši” u koncentraciji od 0,5% i od fenofaze “mišje uši” do fenofaze “ružičasti pup” u koncentraciji od 0,3%.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: 800 g u 100 l vode, 500 g u 100 l vode, 300 g u 100 l vode.

Breskva

– kovrčavost (Taphrina deformans)
Primjena: Samo u vrijeme mirovanja vegetacije.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: 800 g u 100 l vode.

Koštičavo voće

– šupljikavost (Stigmina carpophila)
Primjena: Samo u vrijeme mirovanja vegetacije.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: 800 g u 100 l vode.

Maslina

– paunovo oko (Spilocea oleagina)
Primjena: Rano u proljeće prije pojave kiša, a prije cvatnje masline.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: 300 g u 100 l vode.

Hmelj

– plamenjača (Pseudoperonospora humuli)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: 300 g u 100 l vode.

Krompir

– plamenjača (Phytophthora infestans)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 300-400 g u 100 l vode na 1000 m2.

Paradajz (ne za izrazito sitnoplodne sorte)

– plamenjača (Phytophthora infestans)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 300-400 g u 100 l vode na 1000 m2.

Možda će vam se također svidjeti…