Filter ABEK1

14,40 KM

Filter ABEK1

Filteri serije B su klasifikovani po tipu prema zagađivaču od kojeg pružaju zaštitu (sa oznakom u boji i slovom) i po klasi u smislu kapaciteta (gasovi i pare) u skladu sa evropskim standardom EN 14387:2004+A1:2008 ; i po klasi u smislu efikasnosti (čestice), u skladu sa evropskim standardom EN 143:2000/A1:2006.

Svi filteri serije B ispunjavaju zahtjeve Evropskog standarda EN 14387:2004+A1:2008 i EN 143:2000/A1:2006 i, u skladu sa Uredbom (EU) 2016/425, imaju CE oznaku i klasifikovani su u kategoriju III Lična zaštitna oprema (LZO).

Opis

Filter ABEK1

Filteri serije B su klasifikovani po tipu prema zagađivaču od kojeg pružaju zaštitu (sa oznakom u boji i slovom) i po klasi u smislu kapaciteta (gasovi i pare) u skladu sa evropskim standardom EN 14387:2004+A1:2008 ; i po klasi u smislu efikasnosti (čestice), u skladu sa evropskim standardom EN 143:2000/A1:2006.

Svi filteri serije B ispunjavaju zahtjeve Evropskog standarda EN 14387:2004+A1:2008 i EN 143:2000/A1:2006 i, u skladu sa Uredbom (EU) 2016/425, imaju CE oznaku i klasifikovani su u kategoriju III Lična zaštitna oprema (LZO).

Možda će vam se također svidjeti…