Force 0,5 G 1kg

13,80 KM

Force 0,5 G 1kg

Prava sila za zaštitu povrća iz zemljišta 💪

FORCE 0.5 G je kontaktni insekticid sa respiratornim delovanjem i izvjesnim repelentnim osobinama, za suzbijanje žičara (Elateridae) u usjevima krompira, mrkve, kupusa i grčica (Melolonthinae) u usjevu kupusa.

Opis

Force 0,5 G 1kg

Prava sila za zaštitu povrća iz zemljišta 💪

FORCE 0.5 G je kontaktni insekticid sa respiratornim delovanjem i izvjesnim repelentnim osobinama, za suzbijanje žičara (Elateridae) u usjevima krompira, mrkve, kupusa i grčica (Melolonthinae) u usjevu kupusa.

Način djelovanja:

FORCE 0.5 G je nesistemični insekticid, na bazi teflutrina, u obliku granula koji se primenjuje u vrijeme sjetve/sadnje ili rasađivanja. Teflutrin je jedini piretroid koji se koristi za suzbijanje zemljišnih štetočina. FORCE 0.5 G djeluje kontaktno i digestivno na štetočine u zemljištu. Osim toga, teflutrin u  FORCE 0.5 G ima sposobnost da u zemljištu prelazi u gasnu fazu i stvara zaštitnu zonu oko sjemena i korijena i na taj način repelentno djeluje na insekte u zemljištu i u površinskim slojevima.

Primjena:

✅ Krompir, mrkva

Larve skočibuba – žičari (Elateridae) – 12-15 kg/ha – Istovremeno sa sjetvom, odnosno sadnjom, kada je pregledom zemljišta utvrđeno jedan ili više žičara po m²
Karenca : Obezbjeđena vremenom primjene

✅ Kupus

Larve skočibuba – žičari (Elateridae), larve gundelja – grčice (Melolonthinae) – 20-25 kg/ha – Istovremeno sa rasađivanjem, rasturanjem granula u zoni redova oko korijena biljaka, depozitorima
Karenca: Obezbjeđena vremenom primjene

Možda će vam se također svidjeti…